شماره ثابت

تلفن تماس:

05132504001
فکس

نمابر:

05132504013
ایمیل

ایمیل:

info@ferdowsi2.com
 
لوکیشن

آدرس:

مشهد، انتهای سیمتری طلاب، نبـش مفتـح 40
 
ساعت کاری

ساعت کاری مجتمع:

همه روزه از ساعت 9:30 الی 23
 

>